Forventninger

Hvad tilbyder denne klinik?

Klinikkens opgave er at samarbejde med Deres praktiserende læge om at finde en forklaring på Deres symptomer og eventuel tilbyde (sjældent) eller foreslå en behandling.

Hvad kan De forvente?

 • Høj lægefaglig ekspertise.
 • 20-25 minutters lægekonsultation ved første fremmøde.
 • 10 minutters lægekonsultation ved øvrige fremmøder.
 • Alt nødvendig dokumentation er ordnet inden De forlader konsultationen, herunder eventuelle henvisninger og recepter.
 • Deres læge bliver informeret om konklusionen på besøget i samme øjeblik De forlader konsultationen med sikker elektronisk post.
 • Der tilstræbes ingen eller kun minimal (få minutters) forsinkelse.

Hvad kan De ikke forvente?

 • Speciallægen kan ikke kontaktes udenfor den aftalte konsultationstid. Egen læge er jf. ovenstående fuldt orienteret om, hvilke konklusioner, der er truffet, hvorfor henvendelse udenfor aftalt konsultation skal ske til egen læge.
 • Ingen e-mail-konsultation. E-mailkommunikation er en kommunikationsmåde, som egner sig dårligt til vurdering af patienters symptomer o.l.

Hvad forventer klinikken af Dem?

 • At De overholder aftalerne i konsultationen.
 • At De forud for konsultationen har forsøgt at beskrive Deres problem så kort og præcist som det er muligt.
 • At De ikke bestiller tid før henvisningen ligger på “nettet” og at De medbringer sygesikringsbeviset samt billedlegitimation ved 1. konsultation.
 • At De ved første besøg medbringer Deres medicin, evt. tidligere journalkopier og evt. resultater af tidligere undersøgelser herunder også røntgenbilleder.
 • At De respekterer De angivne tidsrammer.

Praktiske oplysninger:

 • Åbningstid: mandage mellem kl. 16;00 – 19;00.
 • Tidsbestilling: torsdage kl. 7;30 – 9 på telefonen 30 22 90 38. Der er kun konsultation efter forud bestilt / aftalt tid.
 • Klinikken deler lokaler med 3 praktiserende læger. Klinikpersonalet dér kan ikke kontaktes vedrørende speciallægeklinikken.
 • Det er ikke tilladt at ryge i klinikken.
 • Det er ikke tilladt patienterne at bruge mobiltelefoner i klinikken.
 • Parkering i gården er kun for ejendommens beboere. Ulovlig parkering straffes med afgift.
 • Bus nr. 2A og 8A stopper meget tæt på klinikken.

Klinikken er en såkaldt deltidspraksis efter aftale med sygesikringen, hvilket betyder, at klinikken har et loft over, hvor mange konsultationer, der må gennemføres. Klinikken har kun åbent mandag aften, fraset helt særlige tilfælde ved aflysninger etc.